Preview Mode Links will not work in preview mode

Reklama w mediach społecznościowych


Mar 12, 2021

Moimi goścmi w najnowszym odcinku podcastu są:

Anna Jelińska-Sabatowska (Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy),
Andrzej Suhov (Account Lead SEM & Social w Wavemaker),
Piotr Wasilewski (Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy).

Rozmawiamy między innymi o tym:
- czy i jakie leki można reklamować w mediach społecznościowych
- jakie ograniczenia ma tego typu reklama
- jak wygląda komunikacja marek farmaceutycznych w social media

Link do raportu grupy roboczej social media IAB:
https://tiny.pl/r4hzt