Preview Mode Links will not work in preview mode

Reklama w mediach społecznościowych


Mar 1, 2021

W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o ograniczeniach prawnych związanych z promocją alkoholu w social media.

Poruszamy następujące wątki:
- ograniczenia związane z prawem państwowym
- ograniczenia w regulaminach platform
- różnice pomiędzy różnymi serwisami social media
- przykłady ciekawych kampanii dla marek alkoholowych

Moimi gośćmi są:

Barbara Drapała - Head of Social Media w Performics (Publicis Groupe)
Anna Jelińska-Sabatowska - Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Mateusz Płatnerz - Senior Planner w Performics (Publicis Groupe)
Piotr Wasilewski - Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Raport, o którym wspominamy w rozmowie jest do ściągnięcia tutaj:

https://tiny.pl/r4hzt