Preview Mode Links will not work in preview mode

Reklama w mediach społecznościowych


Sep 3, 2020

Z Arturem Jabłońskim (https://arturjablonski.com) rozmawiamy o tym jak na przestrzeni ostatnich kilku lat udało mu się zdobywać jedną z silniejszych marek osobistych w polskim świecie digital marketingu.

Artur opowiada:
- czy podszedł do tworzenia marki osobistej w sposób zaplanowany [7:54]
- o tym jakie znaczenie ma konsekwencja i regularność [12:34]
- co jego zdaniem decyduje o popularności jego contentu [17:10]
- czy osoby, które nie chcą być w świetle jupiterów mają szansę na budowę silnej marki eksperckiej [27:00]
- o projektach, które nie zakończyły się sukcesem [40:26]
- pierwszy raz o książkach nad którymi aktualnie pracuje [42:26]