Preview Mode Links will not work in preview mode

Reklama w mediach społecznościowych

Mar 12, 2021

Moimi goścmi w najnowszym odcinku podcastu są:

Anna Jelińska-Sabatowska (Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy),
Andrzej Suhov (Account Lead SEM & Social w Wavemaker),
Piotr Wasilewski (Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy).

Rozmawiamy między innymi o tym:
- czy i jakie leki można reklamować w...


Mar 1, 2021

W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o ograniczeniach prawnych związanych z promocją alkoholu w social media.

Poruszamy następujące wątki:
- ograniczenia związane z prawem państwowym
- ograniczenia w regulaminach platform
- różnice pomiędzy różnymi serwisami social media
- przykłady ciekawych kampanii dla...