Preview Mode Links will not work in preview mode

Reklama w mediach społecznościowych

Sep 3, 2020

Z Arturem Jabłońskim (https://arturjablonski.com) rozmawiamy o tym jak na przestrzeni ostatnich kilku lat udało mu się zdobywać jedną z silniejszych marek osobistych w polskim świecie digital marketingu.

Artur opowiada:
- czy podszedł do tworzenia marki osobistej w sposób zaplanowany [7:54]
- o tym jakie...