Preview Mode Links will not work in preview mode

Reklama w mediach społecznościowych

Aug 19, 2020

Z Konradem Gładkowskim, Chief Product Officerem w Finderstand (finderstand.com) rozmawiamy o wykorzystaniu chat botów w ramach działań reklamowych.

Poruszamy następujące wątki:
Rola Facebooka w rozpowszechnieniu się marketingu za pomocą botów [5:58]
Bot jako doradca zakupowy [9:44]
Dlaczego z psychologicznego...


Aug 17, 2020

Dziś omawiam dla Was książkę "Social media to ściema" B.J.Mendelsona, którą w jednym z ostatnich odcinków o social sellingu polecił Kamil Mirowski.


Posłuchaj i dowiedz się co mi spodobało się w tej książce... a do czego podszedłem bardzo krytycznie.