Preview Mode Links will not work in preview mode

Reklama w mediach społecznościowych


Aug 19, 2020

Z Konradem Gładkowskim, Chief Product Officerem w Finderstand (finderstand.com) rozmawiamy o wykorzystaniu chat botów w ramach działań reklamowych.

Poruszamy następujące wątki:
Rola Facebooka w rozpowszechnieniu się marketingu za pomocą botów [5:58]
Bot jako doradca zakupowy [9:44]
Dlaczego z psychologicznego punktu widzenia chat boty stają się coraz bardziej popularne [19:05]
Przygotowanie chat bota - jak wyglądają koszty / timing [28:05]
Nowy trend: sprzedaż w czasie live streamingu [35:37]
Konrad opowiada czemu warto przeczytać biografię Benjamina Franklina [41:40]