Preview Mode Links will not work in preview mode

Reklama w mediach społecznościowych


Aug 17, 2020

Dziś omawiam dla Was książkę "Social media to ściema" B.J.Mendelsona, którą w jednym z ostatnich odcinków o social sellingu polecił Kamil Mirowski.


Posłuchaj i dowiedz się co mi spodobało się w tej książce... a do czego podszedłem bardzo krytycznie.