Preview Mode Links will not work in preview mode

Reklama w mediach społecznościowych


Jun 15, 2020

Z Adamem Kręgielewskim, strategiem w agencji Labcon, i jednym z najbardziej uzdolnionych polskich strategów (co potwierdza np. wygrana w konkursie Young Creatives Cannes) rozmawiam na temat strategii w social media.

Czym jest strategia, co skłoniło Adama do zajęcia się obszarem strategii, jakie kompetencje powinien mieć dobry strateg, w jaki sposób zmieniło się tworzenie strategii w mediach społecznościowych na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Książki, które Adam poleca pod koniec odcinka:
Daniel Kahnemann "Pułapki myślenia"
Simon Sinek "Zaczynaj od dlaczego"
W.Chan Kim, R. Mauborgne "Strategia błękitnego oceanu"