Preview Mode Links will not work in preview mode

Reklama w mediach społecznościowych


May 23, 2020

Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Moniką Czaplicką. Osobom, które interesują się social media
z pewnością nie trzeba przedstawiać Moniki, ekspertki ds. kryzysów w mediach społecznościowych :)

Z Moniką rozmawialiśmy m.in. o tym:
- jak wyglądają kryzysy w mediach społecznościowych AD 2020 [3:40]
- na ile profesjonalizuje się prowadzenie kanałów social media w ostatnich latach [17:55]
- jak wygląda komunikacja w mediach społecznościowych w czasach pandemii [26:40]
- jaki potencjał reklamowy może mieć Tik Tok [36:40]